Bijwerkingen cannabis

Bijwerkingen cannabis

Patiënten blijken medicinale cannabis over het algemeen goed te verdragen. Bijwerkingen treden vooral op als er hogere doseringen worden gebruikt of als het samen wordt gebruikt met een middel dat de bijwerkingen versterkt (bijvoorbeeld alcohol). Voor gebruik van medicinale cannabis zijn lage doseringen vaak al voldoende en daardoor komen serieuze bijwerkingen relatief weinig voor.

In het algemeen zijn de mogelijke bijwerkingen van cannabis en de  cannabinoïden vrij mild en van tijdelijke aard.

Voorkomen van bijwerkingen

Het belangrijkste advies om ongewenste bijwerkingen te voorkomen is: start met een lage dosis cannabis, en neem de tijd (ongeveer 2 weken) om langzaam de juiste dosis te vinden. Dit kan voor ieder persoon verschillend zijn. Wanneer en in welke mate bijwerkingen ervaren worden hangt ook samen met de toedieningsvorm.

Over de mogelijke negatieve gevolgen van cannabis gebruik bestaan veel vooroordelen. hieronder zetten we de belangrijkste op een rij. Patiënten met een erfelijke aanleg voor psychoses (b.v. schizofrenie) en andere psychische klachten moeten eerst met hun specialist overleggen alvorens medicinale cannabis te gebruiken. Dit geld ook voor hartpatiënten.

Meest voorkomende bijwerkingen

De acute effecten van cannabis gebruik zijn goed bekend, en de meest voorkomende zijn: droge mond, rode ogen, duizeligheid, en een sterk hongergevoel. Ook kan het reactievermogen verminderd zijn, vooral tijdens de eerste uren na gebruik.

Daarnaast komen ook versnelde hartslag en verlaagde bloeddruk voor. Hart-patienten moeten dus altijd met hun arts overleggen, alvorens medicinale cannabis te gebruiken.

Alle genoemde effecten verdwijnen over het algemeen binnen een paar uur.

High worden

Bij hogere doseringen kan men ‘high’ worden. Dit ontstaat in sterkere mate na oraal gebruik van cannabis (via de mond). Als gevolg van de spijsvertering komen extra actieve stoffen vrij: dit is de reden dat het eten van cannabis (bv spacecake) makkelijker leidt tot psychische bij-effecten. Bij het drinken van thee treedt dit verschijnsel minder op.

Euforie

Onder high worden wordt verstaan dat men een een gevoel van euforie (‘geluksgevoel’) ervaart. Dit verandert langzaam in een tevreden gevoel van kalmte en rust. De veranderde waarneming kan echter soms verwarring of angst oproepen. Vaak is het dan voldoende om in een bekende omgeving tot rust te komen, en een vertrouwd persoon in de buurt te hebben. Indien een gevoel van high ervaren wordt, dan kan dit de volgende keer voorkomen worden door wat minder cannabis te consumeren, of meer tijd te nemen voor de toediening.

Psychose

Er wordt regelmatig bericht over de relatie tussen cannabisgebruik en psychose. Het is echter nog niet geheel duidelijk hoe deze twee met elkaar samenhangen.

De belangrijkste vraag is: kan het gebruik van cannabis spontaan gevallen van psychose veroorzaken. Het meest recente onderzoek, gedaan door de Universiteit Maastricht (), wijst erop dat een klein deel van de populatie een bepaald gen draagt. Daardoor is deze groep meer vatbaar voor het ontwikkelen van psychotische klachten bij cannabisgebruik. Indien een patiënt een (familie-)geschiedenis heeft van psychose en medicinale cannabis wil gebruiken, dan moet dit met een arts worden besproken.

Schadelijkheid van roken

Het roken van cannabis is waarschijnlijk het meest schadelijke aspect van cannabis gebruik. Door het verbranden van de cannabis komen namelijk schadelijke stoffen vrij die geïnhaleerd worden en ook in het bloed terecht komen.

Medicinale cannabis kan gelukkig ook op andere manieren worden gebruikt, zonder dat deze schadelijke stoffen vrijkomen (zie toedieningsvormen).

Afhankelijkheid

Over het optreden van afhankelijkheid  bij  medicinaal gebruik van cannabis zijn nog geen gegevens bekend. Verwacht wordt dat dit niet gauw zal voorkomen, als cannabis alleen voor medisch gebruik wordt toegepast.

Bij langdurig gebruik van hoge doseringen cannabis met  een hoogTHC-gehalte kan afhankelijkheid wel gaan optreden Het stoppen  met gebruik van cannabis kan dan leiden tot ontwenningsverschijnselen, zoals milde vormen van rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid en misselijkheid.

Tolerantie

Er zijn nog geen sterke aanwijzingen gevonden dat herhaaldelijk gebruik leidt tot tolerantie: er hoeft dus niet steeds meer cannabis gebruikt te worden om hetzelfde medicinale effect te bereiken.

Veiligheid van medicinale cannabis

Het middel is veilig, mits een gecontroleerde kwaliteit wordt gebruikt. Er is bepaald hoeveel cannabis een mens moet consumeren om de kans te lopen om te overlijden. Volgens het belangrijke medisch handboek moet een gemiddelde man van 75 kg in zeer korte tijd 450 gram sterke cannabis doorslikken, of 21 grote cannabis sigaretten inhaleren, om een redelijke kans te hebben om te overlijden. In de medische literatuur is dan ook geen sterfgeval bekend als gevolg van cannabis overdosis.

Zwangerschap

Chronisch cannabisgebruik tijdens de zwangerschap kan invloed hebben op de ongeboren vrucht. Ook gaan bestanddelen van de cannabis, zoals THC, over in de moedermelk. Het gebruik van medicinale cannabis tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding wordt dan ook afgeraden. Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Need to Pass a Drug Test?
Toxin Rid 10 Day Detox Program
Aloe Toxin Rid Shampoo + Zydot Ultra CleanMega Clean + PreCleanse Pills
Powdered Human Urine
toxin rid cannabis detox kit
Aloe toxin rid and zydot ultra clean
MegaClean THC detox drink
Powdered Urine Kit
$189.95 $209.99$235.90$69.95$43.95
More information
More information
More information
More information