Ontwikkeling van geneesmiddelen uit cannabis

Ontwikkeling van geneesmiddelen uit cannabis

 

Wetenschappelijk gezien ligt de weg open voor de ontwikkeling van cannabismedicijnen. De toepassing van cannabis als medicijn zit op dit moment echter klem tussen veelbelovende resultaten in (klinische) studies enerzijds en de angst voor drugsgebruik in de maatschappij anderzijds.

Van plant naar medicijn
De standaard manier om een actieve plant bruikbaar te maken als medicijn, is het identificeren en isoleren van de werkelijk actieve bestanddelen. Met zuivere stoffen is het mogelijk om preparaten te maken die voldoen aan de eisen van moderne medicijnen. Er is dan sprake van een vaste combinatie van vastgestelde hoeveelheden zuivere stoffen met (redelijk) voorspelbare effecten op de patiënt. Op deze manier gebruiken we nu aspirine (oorspronkelijk uit wilgenbast), antimalaria middelen (uit een tropische plant) en morfine (uit de papaverplant).

Cannabis: hele plant of zuivere stof
Voor cannabis zou het probleem van misbruik voor recreatief gebruik met deze aanpak grotendeels zijn opgelost. Daarom zijn al vrij snel na de ontdekking van THC preparaten gemaakt met natuurlijke of synthetische THC, of afgeleiden daarvan.

Na vele studies kan worden geconcludeerd dat deze aanpak wellicht werkt voor bepaalde toepassingen, maar in andere gevallen werkt een geïsoleerd cannabinoïd minder goed dan een totaal preparaat van cannabis.

Daarnaast zijn deze cannabinoïd-preparaten duurder dan plantmateriaal. Misschien zal uiteindelijk blijken dat de complete cannabisplant met al zijn inhoudsstoffen in bepaalde gevallen beter is voor een optimaal medicinaal effect.

Huidige cannabis medicatie
De volgende op cannabis gebaseerde producten zijn momenteel verkrijgbaar, of in ontwikkeling.

Gebaseerd op de hele plant:
• Bedrocan® (bloemtoppen)
• Sativex® (cannabis extract)
• Cannador® (cannabis extract)

Gebaseerd op zuivere stoffen:
• Namisol® (plantaardige THC)
• Marinol® (synthetische THC)
• Nabilone® (synthetische afgeleide van THC)

Deze producten zijn niet allemaal verkrijgbaar in Nederland. De reden hiervoor is dat het product niet in Nederland op de markt is gebracht, of dat het product door de Nederlandse autoriteiten is afgekeurd.

Toedieningsvormen

Een groot deel van de patiënten die uit eigen beweging cannabis gebruikt kiest voor roken als toedieningsvorm. Dit is echter schadelijk voor de gezondheid. Het lijkt dan ook ondenkbaar dat medicinale cannabis ooit in rookvorm op grote schaal zal worden toegediend.

Orale toediening heeft zo zijn beperkingen, zoals hier beschreven. Een veelbelovend alternatief is de sublinguale toediening, waarbij een preparaat onder de tong wordt gebracht, of de verdamper, waarbij een stof wordt ingeademd in de vorm van een nevel of rook.

Alle bovenstaande producten moeten op den duur een eigen link krijgen. Verwijzen naar eigen pagina, daarna naar producent.