Kennismaking

Kennismaking

Unfortunately, the Leaf Expert stopped its work. Thanks to everyone who was with us for support.

Leaf Expert is de afkorting van:

Nederlandse associatie voor legale Cannabis en haar Stoffen als Medicatie”

Ons doel is informatie geven over medicinaal gebruik van cannabis en de stoffen die in cannabis aanwezig zijn. Deze informatie is gericht op verschillende doelgroepen, zowel patiënten, artsen, apothekers, als onderzoekers. Er wordt voornamelijk uitgegaan van wetenschappelijke kennis over het gebruik van cannabis als medicijn. Deze kennis willen we verspreiden en zo mogelijk ook aanvullend onderzoek stimuleren. Daarnaast verstrekt stichting Leaf Expert informatie over de ontwikkelingen en innovaties van geneesmiddelen die bereid zijn uit cannabis. Ook kunt u bij ons informatie vinden over de (inter)nationale wet- en regelgeving van het medicinale gebruik van cannabis.

 

Wat is de Leaf Expert
De Leaf Expert heeft de vorm van een stichting, en is opgericht in februari 2008 als reactie op de positieve ontwikkelingen rondom het medicinale cannabis programma van de Nederlandse Overheid. Leaf Expert is onafhankelijk en heeft geen winst-oogmerk: ons werk kunnen wij uitvoeren dankzij financiële steun van donateurs.

Leaf Expert werkt uitsluitend met vakkundige personen die beroepsmatig te maken hebben met medicinale cannabis. Het bestuur bestaat uit een criminoloog, een apotheker en een farmaceutisch onderzoeker. Een onafhankelijke Raad van Toezicht garandeert dat de Leaf Expert een betrouwbare bron van informatie is bij vragen over medicinale cannabis. De informatie op deze website is gezien door de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) en de teksten zijn aangepast aan de door de Inspectie gemaakte opmerkingen.

Wat willen wij
De missie van Leaf Expert is het verbeteren van de kennis over medicinale cannabis, zodat daardoor de acceptatie ervan kan toenemen. Omdat medicinale cannabis een grondstof is, bestemd voor medicinaal gebruik, houden we ons zo goed mogelijk aan farmaceutische regels, en maken we bij voorkeur gebruik van wetenschappelijke kennis over medicinale cannabis. We hebben veel contacten met artsen en onderzoekers, maar vinden het net zo belangrijk om goed te luisteren naar patiënten en zorgverleners.

Zoals onze naam aangeeft willen wij een grote verscheidenheid aan mensen en organisaties bij elkaar brengen (Associatie), en werken we met de cannabis plant maar ook met de zuivere farmaceutische stoffen uit cannabis (Cannabis en haar Stoffen). Dit alles doen we binnen de doelstellingen van het Nederlandse medicinale cannabis programma (Legaal).

Hoe bereiken wij ons doel
De drie hoofddoelen van Leaf Expert zijn:

1. Het verzamelen van betrouwbare informatie over cannabis als medicijn

De Leaf Expert wil de meest betrouwbare en complete bron van informatie zijn binnen Nederland op het gebied van medicinaal gebruik van cannabis. Over cannabis bestaan echter zeer veel vooroordelen en misverstanden. Ons uitgangspunt is dan ook dat de informatie die we aan u voorleggen, wetenschappelijk onderbouwd moet kunnen worden. Toch kan ook ‘niet bewezen’ kennis van individuele patiënten, artsen of zorgverleners zeer waardevol zijn. De Leaf Expert staat dan ook altijd open voor discussie, en wil dergelijke informatie graag een plek te geven. Onze goede contacten met een netwerk van deskundigen helpt daarbij om feiten van fictie te onderscheiden.

In sommige gevallen is kennis over een onderwerp nog niet beschikbaar en moet aanvullend onderzoek worden gedaan. Leaf Expert is daarom actief betrokken bij het stimuleren van zulk onderzoek, zoals naar het gebruik van een verdamper voor toediening van cannabis (link TNO rapport).

Ook is Leaf Expert zeer geïntereseerd in ontwikkelingen in andere delen van de wereld en daarom bezoeken wij geregeld internationale congressen en symposia. Op onze website kunt u regelmatig verslagen lezen van onze bevindingen.

2. Het verspreiden van kennis en het vergroten van bekendheid

Door een goede kennis van zaken hopen we de bekendheid, en daardoor de acceptatie, van medicinale cannabis te vergroten. Via onze website kunt u veel te weten komen over de wereld achter medicinale cannabis, en worden de meest gestelde vragen over medicinale cannabis beantwoord. Meer gespecialiseerde informatie is beschikbaar via de diverse links en literatuurverwijzingen die u in de teksten aantreft.

Ons streven is om elke vraag te helpen beantwoorden, op een duidelijke, praktische en onderbouwde manier. Indien dat niet lukt via onze geschreven informatie (website, folders) dan kunt u altijd contact met ons opnemen via deze website of telefonisch. Een van onze deskundigen zal u graag verder helpen.
Leaf Expert geeft ook presentaties en workshops aan b.v. patiëntenverenigingen, artsen en verzekeraars.

Natuurlijk zijn er ook buiten Nederland ontwikkelingen die voor u relevant kunnen zijn. Leaf Expert maakt daarom buitenlandse studies en publicaties toegankelijk door deze, in het Nederlands, samen te vatten en in duidelijke taal te presenteren.

De informatie die we aanbieden is grofweg gericht op twee doelgroepen: de ‘leek’ (b.v. patiënt), en de deskundige (b.v. arts/onderzoeker). In het laatste geval zullen er meer vaktermen worden gebruikt en informatie die relevant is voor beroepsbeoefenaars die met medicinale cannabis werken. Bij patiënten zal informatie juist bondiger en eenvoudiger worden gebracht. Heeft u belangstelling voor een presentatie door een van de vakmensen van de Leaf Expert dan kunt u hier aanmelden.

3. Opzetten van netwerken en stimuleren van een rationele dialoog

Cannabis als medicijn is nog steeds een moeilijk onderwerp en daarom is het belangrijk om goed geïnformeerd de discussie te voeren. Helaas ontbreekt het daar nog wel eens aan, bijvoorbeeld bij politieke discussies of beleid van verzekeraars bij vergoeding van cannabis. Maar ook artsen en apothekers hebben grote moeite om overtuigd te raken van het nut en de toepassing van medicinale cannabis. Voor het voeren van een rationele dialoog is dan ook een goede samenwerking nodig.

Leaf Expert voert voortdurend overleg met alle betrokkenen in de productie van medicinale cannabis en staat open voor discussie. Ook werken we samen met zuster-organisaties in het buitenland. Elke twee jaar organiseren we een breed geörienteerd symposium om het onderwerp medicinale cannabis onder de aandacht te brengen. Door onze praktische en wetenschappelijke aanpak willen wij cannabis uiteindelijk een geaccepteerd onderdeel maken van de moderne geneeskunst.