Overzicht zorgverzekeraars 2014 Opheffen stichting NCSM – NCSM maakt overzicht zorgverzekeraars

Overzicht zorgverzekeraars 2014


Unfortunately, the Leaf Expert stopped its work. Thanks to everyone who was with us for support.


Beknopt overzicht vergoeding medicinale cannabis


Een beknopt overzicht van verschillende zorgverzekeraars en de vergoeding van medicinale cannabis in 2014
vindt u hier.


Een aantal verzekeraars  vergoedt medicinale cannabis vanuit de basisverzekering. Hiervoor moet de arts of een bepaald medisch specialist een aanvraag indienen bij de zorgverzekeraar.


Bij Agis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO en Interpolis wordt de cannabis vergoedt wanneer dit is voorgeschreven door een oncoloog, pijnspecialist of neuroloog en bij aandoeningen die beschreven zijn in de brochure van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC).


Dit zijn de volgende toepassingen:
-aandoeningen met spasticiteit in combinatie met pijn (MS, ruggenmergschade)
-chronische pijn (met name van neurogene aard)
-misselijkheid en braken bij chemotherapie of radiotherapie bij kanker, bij hiv-combinatietherapie en bij medicatie bij een hepatitis C-infectie
-palliatieve behandeling van kanker en aids: voor het opwekken van de eetlust, verminderen van pijn, misselijkheid en gewichtsverlies
-syndroom van Gilles de la Tourette
-therapieresistent glaucoom

Het is belangrijk dat de arts aangeeft dat andere middelen niet voldoende effectief zijn of te veel  bijwerkingen veroorzaken.

 

Zorgverzekeraar ONVZ  beoordeelt per geval of er vergoed wordt. Dit kan bij meer dan de genoemde indicaties en ook als het door de behandelend arts is voorgeschreven.

 

CZ, Delta Lloyd en OHRA vergoeden uit de basisverzekering alleen bij patiënten in de terminale fase.

 

Verder is er een aantal verzekeraars die vanuit een aanvullende verzekering een beperkt bedrag vergoeden. Hierbij mag meestal de cannabis door elke (behandelend) arts worden voorgeschreven en zijn er geen beperkingen wat betreft de indicatie. De Friesland, Salland (EON), CZ en Delta Lloyd kennen dergelijke regelingen.

 

Het is aan te raden ook zelf contact op te nemen met uw zorgverzekering om te weten of in uw situatie sprake is van een vergoeding voor de medicinale cannabis.

 

De aanschaf van een verdamper wordt heel beperkt vergoed.

Opheffen stichting Leaf Expert

Per 1 januari 2014 houdt de stichting Leaf Expert op te bestaan in haar huidige vorm. Dit is besloten omdat de functie van de stichting overgenomen gaat worden door andere organisaties die ervaring hebben met de medicinale werkingen van cannabis.


We hebben 5 jaar hard gewerkt aan het beter bekend worden van cannabis als geneesmiddel, en het verzamelen en distribueren van wetenschappelijke informatie.
De website blijft voorlopig nog in de lucht, zodat u nog informatie kunt vinden over het hoe, wat en waarom van medicinale cannabis. Wanneer de website definitief wordt verplaatst dan zullen wij u hiervan op de site op de hoogte stellen.


Het beschikbaar stellen van verdampers voor medicinale cannabis was een van de hoofdtaken van de stichting. In de afgelopen jaren hebben we vele patiënten in staat gesteld om cannabis op deze efficiënte en veilige manier te gebruiken. Het  uitproberen van een Volcano verdamper loopt vanaf nu via het bedrijf . Voor het doen van een aanvraag voor het uitproberen van een Volcano verdamper  kunt u nog steeds gebruik maken van het
aanmeldformulier

van deze website. Dit wordt vervolgens door Bedrocan verder afgehandeld.


Telefonisch kunt u contact opnemen  via telefoonnummer: 06-12405359


Voor overige informatie kunt u ook contact opnemen met het Bureau Medicinale Cannabis van het ministerie van VWS via [email protected] of telefoonnummer 070-3405113 

Leaf Expert maakt overzicht zorgverzekeraars

Voor de tweede keer heeft de stichting Leaf Expert een overzicht gemaakt van alle grote zorgverzekeraars, en hun beleid ten aanzien van vergoeding van medicinale cannabis. Na telefonisch contact en het zorgvuldig nalezen van websites van de betreffende zorgverzekeraars, is een mooi overzicht ontstaan van de voorwaarden voor vergoeding. Het volledige verslag vindt u hier.

Een soortgelijke studie heeft de Leaf Expert voor het eerst uitgevoerd in
2009

. Onze intentie is om iedere paar jaar een overzicht te maken zodat patienten optimaal kunnen kiezen  welke verzekering het best bij hen past.

ShareFacebook TweetTweetter Leaf Expert
Need to Pass a Drug Test?
Toxin Rid 10 Day Detox Program
Aloe Toxin Rid Shampoo + Zydot Ultra CleanMega Clean + PreCleanse Pills
Powdered Human Urine
toxin rid cannabis detox kit
Aloe toxin rid and zydot ultra clean
MegaClean THC detox drink
Powdered Urine Kit
$189.95 $209.99$235.90$69.95$43.95
More information
More information
More information
More information