Kwaliteit medicinale cannabis

Kwaliteit medicinale cannabis

Sinds 2003 is ‘medicinale’ cannabis beschikbaar via de apotheek. Maar wat betekent ‘medicinaal’ eigenlijk? Je zou kunnen zeggen dat alle cannabis medicinaal is als het wordt gebruikt door een patiënt; de cannabis wordt dan immers als medicijn gebruikt. De betekenis van medicinale cannabis gaat echter verder dan dat. Apotheek cannabis is van ‘medicinale kwaliteit’, en voldoet daarmee aan alle kwaliteitseisen die worden gesteld aan een medicijn.

Farmaceutische npotje_bedrocan_400 ormen

Bedrocan BV teelt en produceert cannabis flos (gedroogde vrouwelijk bloemen van de cannabisplant) in opdracht van het ministerie van VWS. Dit gebeurt volgens farmaceutische normen, waaronder de regels van Good Agricultural Practice (GAP).

Deze cannabis wordt ontsmet en verpakt volgens farmaceutische voorschriften, waarna het via de apotheek op doktersrecept verkrijgbaar is. Tevens wordt de cannabis van Bedrocan gebruikt voor internationaal wetenschappelijk onderzoek en de productie van nieuwe medicijnen. De strenge procedure is nodig om een reproduceerbare sterkte, samenstelling en kwaliteit te kunnen garanderen.

Toezicht op het proces
De houdt toezicht op het gehele proces, en alle stappen worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Desondanks is de cannabis in de apotheek momenteel vrijwel dezelfde prijs als in de coffeeshop.

De specificaties van medicinale cannabis zijn te vinden op de .

Kwaliteit uit apotheek
Veel patiënten kiezen er voor om hun cannabis niet via de apotheek te verkrijgen. Er zijn echter duidelijke redenen om dit wel te doen. Medicinale cannabis uit de apotheek, geleverd door het Bureau voor Medicinale Cannabis, is kwalitatief beter dan cannabis uit coffeeshops.

Dit was de conclusie van een studie uit 2005, uitgevoerd door Universiteit Leiden en gepubliceerd in het . De onderzoekers stuurden een undercover-koper naar elf representatieve coffeeshops om wiet te kopen voor, zogenaamd, een patiënt met multiple sclerose. Ook onderzochten ze monsters van de twee types cannabis die de apotheek toen verstrekte.

Het THC-gehalte van beide apotheek-variëteiten was vergelijkbaar met dat van de coffeeeshop monsters, en ook de vochtgehaltes van de monsters lag zeer dicht bij elkaar. Het bleek echter dat cannabis uit de apotheek geen relevante microbiologische besmetting bevat, terwijl alle geteste monsters uit de coffeeshop wel besmet waren met schimmels en bacteriën.

Besmettingen
De vraag is, hoe riskant zijn die besmettingen? Daarbij moet natuurlijk worden bedacht dat gezonde gebruikers er wellicht niet ziek van worden, maar medicinale cannabis wordt gebruikt door kwetsbare en chronisch zieke patiënten, bijvoorbeeld patiënten met kanker of aids.
Schimmelsporen zijn hardnekkig en steriliseren met hitte, of roken van het materiaal, is dan ook niet voldoende. De apotheek cannabis wordt daarom gesteriliseerd met gammastraling. Er wordt gewerkt aan een verdere verbetering van de kweekomstandigheden, waardoor hopelijk doorstraling in de toekomst niet meer nodig is.

Gevaar bij coffeeshops
Uit mediaberichten blijkt bovendien dat er in toenemende mate gewichtsverhogende materialen in cannabis uit de coffeeshop wordt aangetroffen, zoals glasdeeltjes, lood en zand, met als doel een hogere verkoopwaarde (in gewicht) van de oogst. Ook worden er regelmatig bestrijdingsmiddelen en groeibevorderende middelen aangetroffen in deze cannabis. In feite is er geen enkele instantie die de kwaliteit van cannabis uit de coffeeshop kan garanderen.

Need to Pass a Drug Test?
Toxin Rid 10 Day Detox Program
Aloe Toxin Rid Shampoo + Zydot Ultra CleanMega Clean + PreCleanse Pills
Powdered Human Urine
toxin rid cannabis detox kit
Aloe toxin rid and zydot ultra clean
MegaClean THC detox drink
Powdered Urine Kit
$189.95 $209.99$235.90$69.95$43.95
More information
More information
More information
More information