Bedrocan: kweker van medicinale cannabis

Bedrocan: kweker van medicinale cannabis

Bedrocan BV is per 1 maart 2005 het enige Nederlandse bedrijf dat door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gecontracteerd voor de teelt en productie van Cannabis Flos. De vier varietieten Bedrocan®, Bedrobinol®, Bediol® en Bedica® kunnen voor humaan gebruik door artsen worden voorgeschreven.

Geschiedenis
is geworteld in de Noord-Nederlandse land- en tuinbouw. Vanaf 1984 heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in het onder dak telen van tuinbouwproducten onder gestandaardiseerde, kunstmatige omstandigheden. Begin jaren ’90 werd begonnen met de gestandaardiseerde teelt van tuinkruiden onder kunstmatige omstandigheden; met name peterselie. Met de kennis die in die jaren werd opgebouwd zijn aan het eind van de jaren ’90 de eerste proeven met de teelt van medicinale cannabis door Bedrocan BV gestart.

Producten
fotos_bedrijf_april_2008_eppo_karsijns_003_400 Na de eerste succesvolle experimenten werd bij het ministerie van VWS een verlof voor de teelt van medicinale cannabis aangevraagd. Na een uitgebreide screening door de Nederlandse overheid, van zowel het bedrijf als haar personeel, beschikt Bedrocan BV sinds 2002 over een ontheffing voor de teelt van Cannabis. Het bedrijf voldoet daarmee aan alle nationale eisen die aan de legale teelt van Cannabis zijn gesteld.

Op dit moment zijn er vier verschillende types cannabis beschikbaar, deze worden ook wel ‘varieteiten’ genoemd. Elke varieteit heeft een unieke samenstelling van aktieven bestanddelen, en zal daardoor een andere werking hebben. Cannabis is volgens de Nederlandse wetgeving een medicinale grondstof; hoewel het nog geen geregistreerd medicijn is kan het daarom wel aan patienten worden geleverd.

Medicinale cannabis van Bedrocan BV wordt geleverd in de vorm van gedroogde en geknipte bloemtoppen. De cannabis wordt standaard geleverd in 5 grams verpakkingen. Een apotheek kan ook een grootverpakking van 250 gram bestellen en dit zelf in kleinere eenheden verdelen.

Kwaliteit en veiligheid
De planten worden binnen gekweekt onder gestandaardiseerde omstandigheden. Omdat de cannabis wordt gebruikt als een medicijn, worden hierbij de regels gevolgd van Good Agricultural Practice (GAP). Bovendien is Bedrocan BV gecertificeerd volgens de ISO 9001 normen. Hierdoor kan de veiligheid en kwaliteit van het eindproduct volledig worden gegarandeerd. Cannabis van Bedrocan BV is gegarandeerd vrij van pesticiden, bestrijdingsmiddelen en zware metalen. Ook is het microbiologisch geheel zuiver, dus er zijn geen schadelijke schimmels of bacterien aanwezig.

De gedetailleerde specificaties waaraan het eindproduct moet voldoen, zijn te vinden op de van het Bureau Medicinale Cannabis.

Contact

Bedrocan BV
Postbus 2009
9640 CA Veendam

 

E-mail: [email protected]
Website: www.bedrocan.nl
Telefoon: 0598-623731
Fax: 0598-635981

 

Need to Pass a Drug Test?
Toxin Rid 10 Day Detox Program
Aloe Toxin Rid Shampoo + Zydot Ultra CleanMega Clean + PreCleanse Pills
Powdered Human Urine
toxin rid cannabis detox kit
Aloe toxin rid and zydot ultra clean
MegaClean THC detox drink
Powdered Urine Kit
$189.95 $209.99$235.90$69.95$43.95
More information
More information
More information
More information