Bureau voor Medicinale Cannabis

Bureau voor Medicinale Cannabis

 

Wat is het BMC?

BMC is het Bureau voor Medicinale Cannabis en maakt onderdeel uit van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Het BMC treedt sinds 1 januari 2001 op als nationaal regeringsbureau in de zin van het Enkelvoudig VN-verdrag inzake verdovende middelen en is verantwoordelijk voor de productie van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden. Het Bureau heeft het monopolie op de levering van medicinale cannabis aan apotheken en op de import en export. Tevens behandelt BMC de aanvragen voor opiumontheffingen voor cannabis en cannabishars.

Wat doet het BMC?

Het BMC levert de volgende producten en diensten:

  • Geeft opdracht voor productie van cannabis van farmaceutische en constante kwaliteit
  • Levering binnen Nederland aan apotheken, apotheekhoudende artsen en dierenartsen
  • Levering aan instellingen en instanties in andere landen indien de autoriteiten van die landen daarmee instemmen.
  • Levering aan Universiteiten, bedrijven en andere instellngen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
  • In- en uitvoer van cannabis en cannabishars
  • Opiumontheffingen voor cannabis en cannabishars
  • Geeft informatie aan patiënten, artsen, apothekers en andere geïnteresseerden

 

 

Gegevens BMC:

Bureau voor Medicinale Cannabis
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
Telefoon: 070 – 340 5113
Faxnummer: 070 – 340 7426
E-mail: [email protected]
Website: www.cannabisbureau.nl

Need to Pass a Drug Test?
Toxin Rid 10 Day Detox Program
Aloe Toxin Rid Shampoo + Zydot Ultra CleanMega Clean + PreCleanse Pills
Powdered Human Urine
toxin rid cannabis detox kit
Aloe toxin rid and zydot ultra clean
MegaClean THC detox drink
Powdered Urine Kit
$189.95 $209.99$235.90$69.95$43.95
More information
More information
More information
More information