Nederlands overheidsbeleid

Nederlands overheidsbeleid

 

Een veilig alternatief
In 2000 besloot toenmalig Minister van Volksgezondheid Els Borst dat patiënten die cannabis uit de coffeeshop gebruikten voor medische doeleinden een veilig en betrouwbaar alternatief geboden moest worden. Hiertoe werd in maart 2000 het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) opgericht. Dit bureau geeft opdracht voor de teelt van cannabis voor medicinaal en wetenschappelijk gebruik. Ook ziet het bureau toe op kwaliteits-controle en leveringen aan het buitenland. Klik voor de website van BMC.

Cannabis van medicinale kwaliteit (in de vorm van gedroogde vrouwelijke bloemtoppen) kwam voor het eerst beschikbaar in Nederlandse apotheken in september 2003. Het is alleen op recept verkrijgbaar. Na een uitgebreide beoordeling van de medische en wetenschappelijke gegevens over medicinale cannabis werd door het BMC uiteindelijk een lijst van aandoeningen geselecteerd die met de cannabis behandeld zouden kunnen worden.

Cannabis van farmaceutische kwaliteit
Vanaf het begin van het medicinale cannabis programma was duidelijk dat de cannabis uit betrouwbare bron afkomstig moet zijn, en daarbij van de allerhoogste kwaliteit. Daarom werd, na een zorgvuldige selectie, een ervaren teler gekozen die in staat was om cannabis planten onder zeer gestandaardiseerde en gecontroleerde omstandigheden te laten groeien. Het hele proces van telen, verwerken en verpakken van de cannabis wordt uitgevoerd volgens farmaceutische kwaliteitseisen, die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld. De kwaliteit van de medicinale cannabis wordt gegarandeerd door gecertificeerde laboratoria die op verschillende aspecten controleren.

Deze cannabis van bijzondere kwaliteit wordt niet alleen via apotheken geleverd aan patiënten, maar is ook beschikbaar voor onderzoek en voor ontwikkeling van nieuwe, op cannabis gebaseerde, medicijnen. Op dit moment zijn verschillende laboratoria en onderzoeksgroepen in Nederland (maar ook in het buitenland) bezig met onderzoek naar de medicinale werking en mogelijke toepassingen van medicinale cannabis.

Het cannabis onderzoek bloeit dus als nooit tevoren, en er is een duidelijke focus op het verzamelen van kennis. Onder deze gunstige omstandigheden kon de stichting Leaf Expert opgericht worden.

 

dia1_400

Need to Pass a Drug Test?
Toxin Rid 10 Day Detox Program
Aloe Toxin Rid Shampoo + Zydot Ultra CleanMega Clean + PreCleanse Pills
Powdered Human Urine
toxin rid cannabis detox kit
Aloe toxin rid and zydot ultra clean
MegaClean THC detox drink
Powdered Urine Kit
$189.95 $209.99$235.90$69.95$43.95
More information
More information
More information
More information