Medicinale cannabis en de wetgeving

Medicinale cannabis en de wetgeving

Een vraag die vaak wordt gesteld is: als cannabis zoveel medicinale potentie heeft, waarom moet het dan zo lang duren voordat het een geaccepteerd medicijn is. En waarom heeft cannabis dan zo’n slecht imago? De oorzaak hiervan zit met name in de psychotrope werking van cannabis en ook het gebrek aan kennis over de werking daarvan. De Nederlandse wetgeving maakt echter een belangrijke onderscheid in de Opiumwet tussen zogenoemde “hennep” (cannabis dus) en overige verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid. Die kwalificatie “onaanvaardbaar risico” wordt dus niet gegeven aan cannabis. Daarom staan “hennepproducten”op een andere lijst (Lijst II) van gecontroleerde middelen dan bijvoorbeeld heroine en cocaine (Lijst I).

Cannabis en de internationale regels
De basis voor de hedendaagse situatie is met name het Enkelvoudig Verdrag van de VN uit 1961. Tijdens een vergadering van de VN werd destijds afgesproken om cannabis te classificeren op twee van de vier bij dat verdrag gevoegde lijsten met verdovende middelen. Ten eerste als ‘categorie 4’ stof. Stoffen in deze categorie zijn omschreven als: zeer verslavende stoffen met een gevaar voor de gezondheid, en zonder enige medicinale waarde. Verder staat cannabis op Lijst IV en is dus ook zogenoemde categorie IV stof. Dat wil zeggen een stof die gevaarlijk is en geen therapeutisch nut heeft.

Met ander woorden als men zich vandaag aan de dag beroept op die internationale verdragen, dan gebruikt men dus eigenlijk ruim 50 jaar oude inzichten over het gevaar en het therapeutisch nut van cannabis. Sindsdien zijn echter kennis en inzicht over de therapeutische waarde van cannabis maar ook de mogelijke risico’s die aan het gebruik ervan kleven enorm toegenomen. Ook is ondertussen het endo-cannabinoïd systeem ontdekt, wat een verklaring geeft voor het medicinale effect van cannabis (zie voor meer informatie: hoe werkt cannabis)
Toch houden de meeste landen ter wereld zich nog steeds aan dit oude verdrag.

Internationale ontwikkelingen
In diverse landen is een patiënten-lobby ontstaan die eist dat medicinale cannabis als een aparte categorie wordt behandeld. Ze vinden namelijk dat medicijngebruikers geen drugs-gebruikers zijn en dus anders behandeld moeten worden.

In de Verenigde Staten zijn al 17 van de 50 staten bereid het medicinaal gebruik van cannabis toe te laten. Dit is meestal onder druk van de bevolking via referenda bereikt.

In Engeland heeft druk van MS-patiënten zelfs geleid tot het ontstaan van een nieuw bedrijf (GW pharmaceuticals) dat een geneesmiddel op basis van cannabis heeft ontwikkeld: Sativex.
Net als in Nederland heeft ook Canada een officieel programma waarbij de overheid medicinale cannabis beschikbaar stelt aan patienten. Andere landen bestellen hun medicinale cannabis liever in Nederland. Zo gebruiken patienten in Italie, Finland en Duitsland bijvoorbeeld Nederlandse cannabis van het BMC.

Moeizame vooruitgang
Toch is het, ondanks deze ontwikkelingen, in de meeste landen nog steeds zeer moeilijk om als onderzoeker, bedrijf of patiënt, iets te ondernemen met cannabis. Alle zojuist beschreven projecten kampen met moeilijkheden Met een speciale ontheffing is het wel toegestaan om onderzoek te doen De meeste problemen hebben echter te maken met het negatieve imago van cannabis. Een manier om dit te omzeilen en de werkzame stoffen van cannabis toch beschikbaar te krijgen als geneesmiddel, is om deze te verwerken tot bijvoorbeeld een tablet.

De Nederlandse Situatie
Omdat dergelijke ontwikkelingen nog vele jaren kunnen duren, heeft de Nederlandse overheid gebruik gemaakt van een speciale regeling in dat verdrag van 1961. Als een land toch onderzoek wil doen naar de effecten van cannabis (medicinaal of anders) dan kan dat alleen als de overheid daar het gehele monopolie op heeft. Op die manier moet misbruik zoveel mogelijk worden voorkomen. Om die reden is in 2001 het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) opgezet, als een wettelijk verplichte eerste stap om cannabis te kunnen telen en wellicht later als medicijn serieus te kunnen ontwikkelen. Naast Canada is Nederland daarmee het enige land dat een dergelijk bureau heeft opgezet.

 

Need to Pass a Drug Test?
Toxin Rid 10 Day Detox Program
Aloe Toxin Rid Shampoo + Zydot Ultra CleanMega Clean + PreCleanse Pills
Powdered Human Urine
toxin rid cannabis detox kit
Aloe toxin rid and zydot ultra clean
MegaClean THC detox drink
Powdered Urine Kit
$189.95 $209.99$235.90$69.95$43.95
More information
More information
More information
More information